Indre Nørrebro IT-laug

Lauget består for tiden af 29 medlemmer
- 9 almene fsb eller DAB afdelinger, 17 andelsboligforeninger, 2 ejerforeninger og 1 lejerforening. Tilsammen er 1.910 husstande tilsluttet.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af maj.

Laugsbestyrelsen sammensættes af bolignettets medlemmer fordelt på to seperate valgkollegier:

  1) Almene FSB og DAB boligforeninger
  2) Private A/B, E/F og L/F boligforeninger

Medlemskredsen kan vokse i de næste år, efterhånden som flere boligforeninger bliver sluttet til Firkantnet.

I spidsen for bolignettets overordnede drift og udvidelse står bestyrelsen af elleve ulønnede repræsentanter for medlemmerne plus fem lige så frivillige suppleanter.

IT-nettets daglige forvaltning og tekniske tilsyn varetages af FSB, der af bestyrelsen er antaget som administrator.

FSB står for både opkrævning og administration af medlemsbidrag og for at inddrive internet-abonnement

Medlemmerne er de tilsluttede boligforeninger, som lokalt selv indkræver brugerafgifterne hos sine beboere afhængig af de ydelser i netværket, hver enkelt husstand har valgt.

FSB står også for byggestyring og projektkoordinering ved anlægs-, service- og vedligeholdelses-arbejder på netværket.