Din ejendom kan også komme med

IT-lauget er åben for alle ejendomme i bydelen, der godt vil tilsluttes netværket.
Du og din boligforening kan godt komme på firkantnet. Blot kræver det en beslutningsproces i dit hus og medinvestering i anlægget - så får du adgang til billig telefoni, radio-tv og fast internet.

Her på siden får du udførlig besked om hvordan.

Enkelt husstande optages ikke som medlem af IT-lauget, men ejendommen hvor du bor kan blive medlem, så også du tilsluttes.

Foreløbig er 29 boligforeninger med i alt 1.910 husstande tilsluttet.
De 15 er stiftende medlemmer repræsenteret i bestyrelsen for Indre Nørrebro IT-laug, som etablerer og driver netværket.

IT-lauget er ikke et selskab, men en privat forening af frivillige folk. Formålet er at sikre bedst og billigst leverance af radio-tv signaler, lavpris telefoni og permanent adgang til internettet via bredbånd for bydelens beboere.

Lauget er ikke lagt an på at optage lån, ej heller at oparbejde likvid formue, kun at sikre, vedligeholde og udvikle netværkets faste fællesanlæg.

Kogebog for nye tilslutninger
Før din bolig kan tilsluttes bydelsnetværket, må dit hus gennem en beslutningsproces.

  • Bor du i alment byggeri, afgør din boligafdeling spørgsmålet, eventuelt ved urafstemning.
  • Bor du i ejerbolig eller i andelsbolig, træffes beslutningen af foreningens generalforsamling.
  • Bor du i udlejningsbolig, træffes beslutningen i din beboerforening sammen med husets udlejer.
NB: Udlejer kan lægge udgiften til tele/data-anlæg på huslejen som forbedring, jf. huslejenævnets kendelse GA 2002/11. Det samme gælder investering i antenneanlæg


Opskriften er enkel
Du og din forening må fremstille et beslutningsgrundlag, inden forslag om tilslutning fremlægges og før aftaler kan indgås med IT-lauget.

Opstil de økonomiske rammer før beslutning. Vi anbefaler at gøre brug af laugets pris-erfaring angivet her på siden.

 Godt råd: Regn med et mindre tillæg for at undgå nye møder og ekstra beslutning, hvis små ændringer af udgifterne opstår undervejs i processen

Tilsagn og aftale
Når beboerne i dit hus har givet mandat til at søge optagelse i IT-lauget, fx via bemyndigelse til husets bestyrelse, så henvender ejendommen sig blot til lauget med sit ønske.

Sammen med boligforeningen stabler IT-lauget herefter en byggesag på benene, som sikrer den tekniske side af sagen. I det forløb indgår din boligforening skriftligt de nødvendige aftaler med lauget, som forpligter begge parter.

Tinglysning
Laugets vedtægter bliver herpå tinglyst på ejendommen, så husets aftaler med lauget også er bindende for mulige senere ejere.

 Ingen særlige dokumenter, ej heller andelsbeviser, godtgør medlemskab af lauget. Derfor er korrespondance og tinglysning vigtige elementer


Meningen er, at IT-nettet fortsat skal kunne benytte kabelføringen gennem ejendommen, ifald boligforeningen på et tidspunkt vælger at melde sig ud af lauget.

Anlægsudgifter
Medlemskab forudsætter betaling af faktiske omkostninger forbundet med ejendommens tilslutning, tillagt et oprettelsesgegyr på 10%.

Desuden skal den tilsluttede ejendom sikre lokal PDS kabling i eget hus, herunder installering af stikdåser med udtag for telefoni, radio-tv og data i lejlighederne.

 Udgiften kan holdes nede for de ejendomme, der har forstand på kabling, selv udfører arbejdet eller kender/hyrer fagfolk der kan


Laugets pris-erfaring: Lokal kabling har i gennemsnit kostet de stiftende medlemmer 4.500 kr/husstand, men kan klares til lavere pris ved egen indsats. Udgiftens størrelse afhænger også af antallet af ønskede stik i lejlighederne og hvor let føringsveje kan etableres i huset.


Oprettelsesudgifter
Beboere hos nye medlemmer kan vælge tilslutning til internettet. Oprettelse af internetforbindelse koster 300 kr/husstand.

Oprettelse af telefonabonnement med nummerflytning sker ved henvendelse til Parknet og koster 250 kr. Oprettelse af telefonabonnement med nyt nummer sker ved henvendelse til Parknet og koster 100 kr.

 

Løbende udgifter

Lauget står for servicekontrakt for at holde hele netværket kørende. Lauget står også for opkrævning for brug af internet hos medlemmerne, der så sørger for opkrævning hos de enkelte beboere. Afregning for telefoni sker direkte mellem teledistributøren Parknet og hver tlf-abonnent i bolignettet og afregning for tv sker direkte mellem YouSee og den enkelte tv-abonnent.

Til administration, drift, service og vedligeholdelse betaler hver husstand for tiden 240 kr/året i medlemsbidrag, uanset omfanget af den enkelte boligs brug af laugets ydelser.

Brugerafgifter alt efter hvad husstanden vælger:
• Fastnet telefon abonnement 50 kr/måned

 

Opkald til fastnet pr. minut 14 øre / nat 8 øre - opkald 6,5 øre

Opkald til mobil pr. minut 75 øre - opkald 25 øre

Tillæg for flatrate (ubegrænset telefoni til fastnet i 60 lande) 35 kr./måned.

• Bredbåndsforbindelse til internet 65 kr/måned uanset forbrug

 

Ubegrænset antal email-adresser via postserveren 'mail.firkant.net'

• For oplysninger om tilgængelige TV-kanaler og priser på TV henvises direkte til YouSee.

 

 

 

Billigere kan det vist næppe gøres.


Kriterium for optagelse
IT-lauget optager medlemmer i nettets dækningsområde, når det er teknisk og juridisk forsvarligt, hvilket lauget tager stilling til, før nyt medlem bliver optaget.

Hvis IT-lauget optager visse juridiske konstruktioner som medlemmer, kan det give knuder i forhold til moms-problematik og skattelovgivning.
Lauget betjener ikke kunder men medlemmer, hvis beboere er nettets brugere. Lauget er ingen erhvervsvirksomhed, men en overordnet boligadministration med elektronisk formidling som formål.

Mere herom i laugets vedtægterKontakt os
Lauget er åben for alle ejendomme i bydelen.

Meld din interesse med navn, adresse, tlf-nr og gerne på email - gå til Kontakt os